ДИСКОВІ БОРОНИ LEMKEN RUBIN 12

ДИСКОВІ БОРОНИ LEMKEN RUBIN 12 2019-03-12T17:15:47+00:00

До теперішнього моменту короткі дискові борони забезпечували інтенсивне і рівномірне перемішування органіч-ної маси і грунту на робочу глибину до 12 см. LEMKEN розширює програму коротких дискових борін, що вклю-чає Heliodor 9 і Rubin 9, і виводить на ринок новий модельний ряд – коротку дискову борону Rubin 12, яка може працювати на глибині до 20 см. Ця нова коротка дискова борона при будь-яких ґрунтових умовах досягає такої робочої глибини, яка раніше була доступна тільки при обробці культиваторами. Індивідуально розташовані великі напівсферичні диски дозволяють Rubin 12 закладати великі обсяги пожнивних залишків. Різні варіанти з великого асортименту котків, які пропонує компанія ЛЕМКЕН, забезпечують оптимальне подрібнення, відмінне зворотне ущільнення, вирівнювання і точне дотримання робочої глибини при різних видах ґрунту і умов експлуатації.

Модель К-ть дисків/Діаметр(мм) Ширина захвату,см Необхідна потужність,кВт Необхідна потужність, к.с. Вага без котків,кг Транспортна ширина,м
Навісний гідравлічно не складуваний, складні бокові диски
Rubin 12/300U 18/736 300 99-177 135-240 2,046 3,0
Rubin 12/350U  18/736 350 116-206 158-280 2,141 3,5
Rubin 12/400U  22/736 400 132-235 180-320 2,616 4,0
Навісний гідравлічно складуваний
Rubin 12/400KUA  22/736 400 132-235 180-320 4,402 3,0
Rubin 12/500KUA  22/736 500 165-294 225-400 5,257 3,0
Rubin 12/600KUA 34/736 600 199-353 270-480 6,100 3,0

++ – Оптимально
+ – Дуже добрео – Добре
Робоча глибина, см Суцільний обробіток, см Перемішування Розпушення Вирівнювання Зворотне прикочення Кричення Робота без забивань
до 5 5-12 12-14 14-20 до 7 від 7 від 10 Подрібнена солома Проміжні культури Залишки кукурудзи
Rubin 12 + ++ ++ ++ о + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ – Оптимально
+ – Дуже добре
о – Добре
Робота на: Швидкість роботи, км/год Потужність трактора (к.с.) на 1м ширини захвату
оранці тяжких грунтах середніх грунтах легких грунтах До 7 до 12 більше 12 25-30 30-40 40-50 більше 50
Rubin 12 + ++ ++ ++ o ++ ++ o o + ++


СИМЕТРИЧНО РОЗТАШОВАНІ ВЕЛИКІ ДИСКИ
Зубчасті півсферичні диски діаметром 736 мм і завтовшки 6 мм є новим сту-пенем в розвитку дискових борін. Симетричне розташування дисків га-рантує стабільний прямолінійний рух без бічного відхилення. Середні диски розташовуються в шаховому поряд-ку, що дозволяє уникати забивання і гарантує рівномірну обробку по усій робочій поверхні.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ
Диски кріпляться до рами неза-лежно один від одного за допо-могою пружинних елементів. Навіть на твердих грунтах за-безпечується точна витримка робочої глибини. Диски ру-хаються в борознах стабільно без бічного відхилення. При контакті з перешкодами півсфе-ричні диски можуть відхилятися вгору, а після подолання пере-шкоди вони швидко поверта-ються в робоче положення.

ЗНОСОСТІЙКІ ПІДШИПНИКИ
У підшипникових вузлах півсферич- них дисків застосовуються не вима- гаючі обслуговування аксіальні раді- ально-упорні шарикопідшипники. Це дозволяє відмовитися від постійного регулювання підшипникових вузлів, завдяки чому скорочуються витрати на обслуговування. Оптимальний за- хист підшипників від пилу і вологи зсередини забезпечує шестикратне касетне ущільнення.

ТРИТОЧКОВА НАВІСКА
Два можливі положення уста- новки валу навіски і регульова- не положення пальця верхньої тяги у башті дозволяє здійснити швидке пристосування наві- сного варіанта Rubin 12. Мож- ливе використання з різними тракторами в різних ґрунтових умовах. Башта для приєднання центральної тяги трохи нахи- лена вперед, щоб забезпечити краще заглиблення.

КРІПЛЕННЯ НАПІВСФЕРИЧНИХ ДИСКІВ
Диски розташовані незалежно один від одного на спеціальній посиленій стійці під кутом 20° до поверхні і під кутом 16° до напрямку руху, що забезпечує опти- мальне заглиблення та рівномірність обробки. Також досягається оптималь- не поєднання інтенсивності подрібнен- ня і змішування. Оптимізована відстань між дисками гарантує роботу без заби- вань.

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ, НАПІВНАВІСНИЙ ВАРІАНТ
Робоча глибина напівнавісних складуваних знарядь налашто- вується гідравлічно. Інтегрова- ний в раму покажчик, на якому відображуються налаштування глибини, добре видно з кабіни трактора.