ДИСКОВІ БОРОНИ LEMKEN RUBIN 12

ДИСКОВІ БОРОНИ LEMKEN RUBIN 12 2019-07-08T15:42:04+00:00

Якщо раніше основною метою стерньового обробітку було розпушування ґрунту та боротьба з бур’янами, то сьогодні більшість оброблюваних площ завдяки застосуванню гербіцидів значною мірою звільнена від бур’янів. Боротьба із бур’янами, розпушування ґрунту та зароблювання в грунт насіння падалиці і великої кількості органічної маси є первинним завданням стерньового обробітку. Навіть при обробці залеглих земель, полеглих зернових, полів після збирання кукурудзи на зерно або великої кількості зеленої маси на органічне добриво, коли звичайні стерньові знаряддя знаходяться на межі своїх можливостей, коротка дискова борона Rubin в цих скрутних умовах забезпечує інтенсивне подрібнення та перемішування ґрунту і рослинної маси.

Модель К-ть дисків/Діаметр(мм) Ширина захвату,см Необхідна потужність,кВт Необхідна потужність, к.с. Вага без котків,кг Транспортна ширина,м
Навісний гідравлічно не складуваний, складні бокові диски
Rubin 12/300U 18/736 300 99-177 135-240 2,046 3,0
Rubin 12/350U  18/736 350 116-206 158-280 2,141 3,5
Rubin 12/400U  22/736 400 132-235 180-320 2,616 4,0
Навісний гідравлічно складуваний
Rubin 12/400KUA  22/736 400 132-235 180-320 4,402 3,0
Rubin 12/500KUA  22/736 500 165-294 225-400 5,257 3,0
Rubin 12/600KUA 34/736 600 199-353 270-480 6,100 3,0

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ДИСКОВОЇ БОРОНИ

++ – Оптимально
+ – Дуже добре
о – Добре
Робоча глибина, см Суцільний обробіток, см Перемішування Розпушення Вирівнювання Зворотне прикочення Кричення Робота без забивань
до 5 5-12 12-14 14-20 до 7 від 7 від 10 Подрібнена солома Проміжні культури Залишки кукурудзи
Rubin 12 + ++ ++ ++ о + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ – Оптимально
+ – Дуже добре
о – Добре
Робота на: Швидкість роботи, км/год Потужність трактора (к.с.) на 1м ширини захвату
оранці тяжких грунтах середніх грунтах легких грунтах До 7 до 12 більше 12 25-30 30-40 40-50 більше 50
Rubin 12 + ++ ++ ++ o ++ ++ o o + ++

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ LEMKEN RUBIN 12

СИМЕТРИЧНО РОЗТАШОВАНІ ВЕЛИКІ ДИСКИ
Зубчасті півсферичні диски діаметром 736 мм і завтовшки 6 мм є новим сту-пенем в розвитку дискових борін. Симетричне розташування дисків га-рантує стабільний прямолінійний рух без бічного відхилення. Середні диски розташовуються в шаховому поряд-ку, що дозволяє уникати забивання і гарантує рівномірну обробку по усій робочій поверхні.
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ
Диски кріпляться до рами неза-лежно один від одного за допо-могою пружинних елементів. Навіть на твердих грунтах за-безпечується точна витримка робочої глибини. Диски ру-хаються в борознах стабільно без бічного відхилення. При контакті з перешкодами півсфе-ричні диски можуть відхилятися вгору, а після подолання пере-шкоди вони швидко поверта-ються в робоче положення.
ЗНОСОСТІЙКІ ПІДШИПНИКИ
У підшипникових вузлах півсферич- них дисків застосовуються не вима- гаючі обслуговування аксіальні раді- ально-упорні шарикопідшипники. Це дозволяє відмовитися від постійного регулювання підшипникових вузлів, завдяки чому скорочуються витрати на обслуговування. Оптимальний за- хист підшипників від пилу і вологи зсередини забезпечує шестикратне касетне ущільнення.
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА
Два можливі положення уста- новки валу навіски і регульова- не положення пальця верхньої тяги у башті дозволяє здійснити швидке пристосування наві- сного варіанта Rubin 12. Мож- ливе використання з різними тракторами в різних ґрунтових умовах. Башта для приєднання центральної тяги трохи нахи- лена вперед, щоб забезпечити краще заглиблення.
КРІПЛЕННЯ НАПІВСФЕРИЧНИХ ДИСКІВ
Диски розташовані незалежно один від одного на спеціальній посиленій стійці під кутом 20° до поверхні і під кутом 16° до напрямку руху, що забезпечує опти- мальне заглиблення та рівномірність обробки. Також досягається оптималь- не поєднання інтенсивності подрібнен- ня і змішування. Оптимізована відстань між дисками гарантує роботу без заби- вань.
РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ, НАПІВНАВІСНИЙ ВАРІАНТ
Робоча глибина напівнавісних складуваних знарядь налашто- вується гідравлічно. Інтегрова- ний в раму покажчик, на якому відображуються налаштування глибини, добре видно з кабіни трактора.