Договір публічної оферти

/Договір публічної оферти
Договір публічної оферти 2020-04-09T15:33:35+03:00

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу.

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (надання інформаційних послуг або оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Користувачем і Адміністрацією та засвідчує факт його укладання.

Визначення термінів

Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Користувачем та Адміністрацією про умови отримання доступу до інформації, розміщеної на Веб-сайті.

Адміністрація – адміністрація веб-сайту www.agro-temp.com.ua

Користувач – фізична особа, резидент України, яка досягла 18-річного віку, що наділена повною цивільною дієздатністю, що використовує даний сайт та/або його окремі інструменти та модулі, та погодилась з умовами Оферти.

Веб-сайт – web-сайт, що належить Власнику сайта, на якому міститься актуальний перелік товарів та послуг, за URL-адресою: www.agro-temp.com.ua

Контент – текстові та аудіовізуальні матеріали, що розміщені (доступні) на Веб-сайті для Покупця/Користувача.

Об’єкти інтелектуальної власності – знаки для товарів та послуг, матеріали та інформації, що захищена авторським та/або суміжним правом, логотипи, комерційні назви, що належать відповідним правовласникам.

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Сторони – Адміністрація Веб-сайту, Користувач.

Загальні положення
1.1. Дана Угода регулює порядок доступу Користувача до Контенту, що розміщений на Веб-сайті.

1.2. Дана Угода являється публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Веб-сайту Користувач вважається безумовно приймаючим (акцептуючим) дану Угоду. Користувач повинен повністю ознайомитись з умовами даної Угоди до моменту реєстрації на Веб-сайті . Реєстрація/відвідування користувача веб-сайту, та/або оформлення договору свідчить про повне та безумовне прийняття Угоди Користувача (у відповідності до ст.614, ст.642 Цивільного Кодексу України).

1.3. Веб-сайт являється платформою для розміщення Контенту.

1.4. Інформація про Контент відображена на Веб-сайті www.agro-temp.com.ua являється динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Адміністрація Веб-сайту має право в будь-який час вносити зміни в умови даної Угоди. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Веб-сайті та не потребують додаткового повідомлення Користувача.

Доступ до Контенту
2.1. Веб-сайт містить Контент, послуга доступу до якого може надаватись на платній основі.

2.2 Користувач надає згоду на використання (обробку, зберігання) даних облікових записів, з метою виконання послуг за цим Договором.

Права та обов’язки сторін
3.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитись з даною Угодою. У разі, якщо Користувач не згоден з її умовами, Користувач зобов’язується негайно припинити використання Веб-сайту.

3.2. Користувач погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують чинне законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі в галузі інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень у нормальній роботі Веб-сайту та його сервісів.

3.3. Використання матеріалів, а саме: копіювання, тиражування, переробка та ін., розміщених на Веб-сайті без письмового дозволу правовласника не допускається.

3.4. Коментарі та інші записи Користувача на Веб-сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі та етики.

3.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Веб-сайті.

3.6. Користувач розуміє і погоджується, що будь-які матеріали або сервіси Веб-сайту та/або їх частини можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується, що Адміністрація не несе будь-якої відповідальності та не несе будь-яких обов’язків пов’язаних з такою рекламою.

3.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.

Конфіденційність і захист інформації
4.1. Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Адміністрацією виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти.

4.2. Адміністрація має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту або на номер телефону Відвідувача/Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Адміністрації за адресою, вказано на Веб-сайті.

4.3. Адміністрація має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

4.3.1. Cookies, це файли, що містять ідентифікатор, який відправляється веб-сервісом на веб-браузер та зберігається в ньому. Файли Cookies можуть бути «постійними» або «тимчасовими».

4.3.2. Файли Cookies використовуються Адміністрацією для аналізу використання Веб-сайта, а саме: які сторінки Користувачі відвідують найчастіше, для обробки помилок на окремих сторінках Веб-сайту.

4.3.4. Вся інформація Cookies збирається та обробляється анонімно. Вона використовується лише для покращення роботи окремих елементів Веб-сайту, а також Веб-сайту вцілому.

4.3.5. Користувачі мають змогу керувати файлами Cookies, що зберігаються на їх комп’ютерах. Під користуванням файлами Cookies слід розуміти їх блокування або видалення.

Інші умови
5.1. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних або профілактичних робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

5.2. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

Термін дії договору
6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Користувачем – згідно п.1.2. цього Договору і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі.